Projectmanagement

Elke organisatie gebruikt projectmanagement. Voor de meer bijzondere werkzaamheden installeert men een projectgroep of een projectorganisatie die met oplossingen moet komen. Binnen organisaties zijn er projectgroepen en projectorganisaties met betrekking tot een grote diversiteit aan organisatie- en managementproblemen: zoals strategie, bestuur, investeringsbeslissingen, ICT, HRM, kwaliteit, klantgerichtheid en organisatiecultuur. Alles wat buiten de bestaande routines valt wordt dan een project.

Voorbeelden voor mogelijke projecten die ik kan begeleiden zijn:

  • analyse & Inventarisatie,
  • implementatie,
  • sales -en/of service optimalisatie,
  • digitalisering vraagstukken,
  • service- helpdesk optimalisatie,
  • professionalisering tenderdesk,
  • etcetera.