Implementatie

Implementaties kunnen veel omvattend zijn voor en binnen uw organisatie. De afstemming bijvoorbeeld tussen de leverancier(s), interne afdelingen (ICT en Facilitair), diverse locaties, kost over het algemeen veel tijd en vaak dienen meerdere (ICT)medewerkers vrijgesteld te worden van andere werkzaamheden om een goede implementatie te realiseren. Hierdoor komt er nog meer druk op uw interne organisatie te liggen met alle mogelijke gevolgen van dien:

  • reguliere werkzaamheden blijven liggen,
  • ontevreden eindgebruikers,
  • overbelaste medewerkers,
  • tijdsdruk en gebrek werken fouten in de hand,
  • implementatieproject loopt uit,
  • et cetera.

Ik kan uw organisatie begeleiden gedurende het gehele implementatietraject. Hierbij draag ik zorg voor de aansturing van alle betrokken partijen, intern en extern. De implementatie wordt planmatig uitgevoerd en u ontvangt regelmatig voortgangsrapportages.