Sales

Sales is en blijft een mensen-vak en dat heb ik de afgelopen 15 jaar gezien en geleerd. Goede sales gaan met Passie voor het Resultaat! Geloof ik in standaard sales-trainingen of is dit enkel een ‘boost’ moment om sales weer even aandacht te geven en ze vervolgens weer naar buiten te sturen? Eigenlijk niet!

Begeleiding van sales is mijn inziens zeer specifiek ook als het een training betreft voor een heel team. Een inventarisatie van de behoefte wat te verbeteren is daarom noodzakelijk om tot een goede invulling van het trainingstraject te komen. Niet enkel als individu maar ook om als team te leren en elkaar te helpen. Voorbeelden van verbetering-trajecten kunnen zijn:

  • geven van een sterke sales pitch op maat,
  • koude aquesitie, telefonisch afspraken maken,
  • om de opdracht/order leren vragen,
  • DMU-analyse,
  • effectief een sales gesprek voeren,
  • behoefte analyseren van de prospect,
  • etcetera.

Oplossing: door mij in te zetten kijk ik naar wat er mogelijk verbeterd kan worden en middels een plan van aanpak ga ik de verbeterpunten methodologisch aanpakken. Door mijn methode zoem ik in op individueel- en team niveau hoe deze verbeteringen te realiseren. Dit doe ik door training & coaching op maat.