Resultaat met @Wies

U kunt mij inzetten binnen de volgende werkgebieden:

Analyse & Inventarisatie
Alvorens een offerteaanvraag of aanbesteding te schrijven is het van belang te weten wat de huidige invulling van de organisatie is. Evenals de wensen en eisen die er gesteld worden voor de nieuwe invulling.

Inkoopbegeleiding
In samenwerking met de andere adviseurs van Public Buyers Nederland begeleid ik het gehele offerte of (Europese) aanbesteding traject. Vanaf de eerste inventarisatie tot en met publicatie, onafhankelijke beoordeling en gunning.

Implementatie
Ik kan ook de implementatie van het traject verzorgen. Denk hierbij aan 1 aanspreekpunt die alles coordineert tussen de leverancier en uw afdelingen ICT, facilitair en inkoop.

Contractmanagement
Na de implementatie draag ik er zorg voor dat het overeengekomen contract tussen uw organisatie en de leverancier(s) nageleefd wordt.

Projectmanagement
Ik kan gezien mijn ervaring met grotere projecten en opdrachten ook ingezet worden als project manager van het hele project.