Wie is @Wies

Een eerste kennismaking is natuurlijk een vereiste om een samenwerking met elkaar aan te gaan. Wie is het gezicht achter @Wies?

Wies Karemaker

Mijn naam is Wies Karemaker en ik ben de afgelopen 15 jaar werkzaam geweest in de marketing & sales bij beursgenoteerde ondernemingen in de print en ICT markt. In deze periode heb ik me voornamelijk bezig gehouden met overheden, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Inherent hieraan is dat een groot gedeelte van mijn werkzaamheden betrekking hadden op (Europese) aanbestedingen en alles hierom heen. In de loop der jaren heb ik veel goede maar helaas ook slechte bestekken voorbij zien komen. De slechte bestekken kwamen vaak door de volgende punten:

–  tijdgebrek bijvoorbeeld door te laat het traject op te starten,
–  capaciteitsproblemen door onderbezetting op de ondersteunende afdelingen,
–  weinig kennis van aanbesteden, de markt en de (on)mogelijkheden,
–  geen inventarisatie van de huidige populatie en de behoefte van de gebruikers, etcetera.

De gevolgen van een zogenaamde slechte aanbesteding zijn groot! Niet alleen voor de aanbestedende dienst maar ook voor inschrijvende leveranciers. Je kunt denken aan het halverwege het traject terugtrekken van een aanbesteding, minimale aantal inschrijvingen of zelfs geen inschrijving. Of levering van producten en diensten die niet aansluiten op de behoefte van organisatie. En dan heb ik nog niet eens over de rechtszaken die er aangespannen kunnen worden na voorlopige gunning die ook nog de nodige tijd en geld vragen.

De wereld om ons heen is de afgelopen jaren sterk veranderd en is ook nu nog steeds constant in beweging. Dit betekent niet automatisch dat deze veranderingen als negatief bestempeld dienen te worden, maar betekent wel dat mensen en daardoor organisaties sterk aan veranderingen onderhevig zijn. Budgetten staan onder druk, ondersteunende afdelingen steeds vaker onder bezet, expertise is niet langer intern beschikbaar, besparingsdoelstellingen zijn steeds meer van belang waarbij de MVO-doelstellingen niet uit het oog verloren dienen te worden. Een hele uitdaging dus!

Door mijn ervaringen en achtergrond ben ik gaan denken hoe ik kan bijdragen om deze uitdagingen te realiseren. En de conclusie was de oprichting van @Wies want ik ben gezien mijn expertise op dit gebied in staat richting te geven aan organisaties om een slechte (onvolledige) aanbesteding te voorkomen. De nazorg zoals implementatie, contract management kunnen ook door mij worden ingevuld. Daarnaast kan ik organisaties ondersteunen op het gebied van communicatie, marketing en sales. Denk daarbij aan communicatie trainingen voor de service desk, sales trainingen voor sales-medewerkers, optimalisatie trajecten voor service en sales afdelingen, project- en interim-management om op het moment dat de capaciteit ontbreekt deze in te vullen. Kijk voor wat ik voor u kan betekenen bij resultaat en optimalisatie.