Aanbod PBNL

EducationPublic Buyers Nederland BV is een samenwerkingsorganisatie van consultants in (Europees) aanbesteden. Een aanbestedende dienst kiest op basis van bijzondere kwaliteiten een bij Public Buyers Nederland BV aangesloten consultant.

Juridisch en administratief
Public Buyers Nederland BV is voor de aanbestedende dienst het juridische en administratieve gezicht naar de markt. Public Buyers Nederland BV beschikt over standaard websites op basis waarvan zij een aanbesteding administratief en procesmatig inrichten. Het grote voordeel voor een aanbestedende dienst is dat (een deel van) het aanbestedingsproces efficiënter verloopt. Het resultaat is een gegarandeerd betere communicatie naar marktpartijen en een verkleining van het procesrisico.

Public Buyers Nederland als kennispartner en autoriteit
Public Buyers hebben een bewezen kunde in het voorkomen en beperken van juridische problemen en een bewezen kwaliteit in het begeleiden van (Europese) aanbestedingen. Sinds 1998 hebben Public Buyers voor aanbestedende diensten juridische procedures weten te voorkomen. Met een referentielijst van honderden aanbestedende diensten hebben we hiermee een nieuwe standaard voor adviesbureaus bewerkstelligd.

Public Buyers Nederland consultants beschikken over een academisch en hbo werk– en denkniveau. De consultants worden door klanten geprezen om hun enthousiasme, hun creativiteit en efficiënt werken.

Aangeboden dienstverlening door Public Buyers Nederland:

  • inventarisatie van (document)processen
  • inkoopbegeleiding / aanbestedingen
  • trainingen op maat
  • contractmanagement
  • kwaliteitscontrole