Inkoopbegeleiding

Profiel van uw behoefte photo_23951_20130324
Wij kunnen u in elke fase van de aanbesteding begeleiden. Het kan gaan om een enkele fase van een aanbesteding zoals het uitvoeren van een second opinion van documenten zoals een bestek, het maken van een afzonderlijk en op de aanbesteding afgestemd raamcontract, het opstellen van een bestek of het begeleiden van een pre-bid meeting. Daarnaast kunnen wij vanzelfsprekend ook in grote zelfstandigheid een aanbesteding voor u uitvoeren.

Behoefte aan juridische advisering
Indien u aanbestedingsrechtelijke vraagstukken voorlegt aan een advocaat wordt u al snel geconfronteerd met een kostenpost van enkele honderden euro’s per uur. Wij hebben de expertise in huis om een aanbestedingsrechtelijk vraagstuk tegen een lager uurtarief en met minder manuur aan advocaatkosten uit te voeren.

Behoefte aan contractmonitoring
Wij kunnen de prestaties van een winnende inschrijver voor u controleren als onafhankelijke partij. Een activiteit die ook door inschrijvers op een aanbesteding wordt gewaardeerd, want iedere inschrijver weet dat een winnaar conform de vraag zal moeten blijven presteren. Onze contractmonitoring kan ook in een bestek worden toe-gevoegd in de vorm van een verplichte monitoring.

Het strategische belang van een aanbesteding
Wat wilt u voor uw organisatie op lange termijn met een aanbesteding bereiken? Wij kunnen aan gemeenten en onderwijsinstellingen maatwerk leveren door het bieden van hulpmiddelen en methodieken die meer sturen op een langere termijn. Misschien wilt u overleggen hoe u de uitvoering van een beleidsterrein deels of volledig kunt uit-besteden? Wellicht wilt u daarnaast weten hoe u dan tevens grip houdt op de bestuurbaarheid en controle? Wij adviseren u hier graag over.

Integraliteit: verschillende beleidsterreinen worden samengevoegd
Nieuwe wetten leiden tot veel vragen maar bieden ook nieuwe kansen. Wijzigingen in regelgeving en nieuwe marktontwikkelingen zijn ook van belang binnen een aanbesteding. Wij kunnen u hierover informeren.