Investering versus opbrengsten

euro banknotesInvesteren in een goed inkoopproces is de eerste stap waardoor er voor uw organisatie een winst behaald kan worden. Met een aantrekkelijk tarief en een gunstige prijsstelling voor een volledige aanbesteding nemen we niet alleen veel praktische werkzaamheden uit handen, we zorgen ook voor meer kwaliteit die zich vertaalt in een sneller proces, een makkelijkere implementatie, en een bijzonder efficiënte methode om beleid en uitvoering met elkaar te integreren in een aanbesteding.

Tevens kunt u bij ons een urenabonnement afsluiten indien het tijdbeslag tbv de noodzakelijke activiteiten van te voren nog niet duidelijk is. Middels een periodiek urenrapportage wordt u op de hoogte gehouden over het aantal gewerkte uren, zodat u niet achteraf met een onverwachte kostenpost geconfronteerd wordt. Vanzelfsprekend komen onze aantrekkelijke tarieven ook van pas als een interne inkoopafdeling op een bepaald moment meer mankracht nodig heeft.

Kostenraming per project
Deze manier van berekenen geeft u als opdrachtgever de meeste zekerheid omtrent de investering die gemoeid is met het uitvoeren van bijvoorbeeld een aanbesteding. We geven een vaste prijs, eventueel aangevuld met een aantal opties die in een voorkomend geval nodig of wenselijk zouden kunnen zijn.

Kostenraming per dagdeel
Deze optie is vooral handig voor kortlopende projecten of voor specifieke opdrachten. Vooraf spreken we af welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. U kunt ook een abonnementvorm kiezen waarbij een groter aantal uren tegen een aantrekkelijk tarief wordt ingekocht zonder dat vooraf precies bekend is welke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

Afhankelijk van het resultaat
Sommige inkopende organisaties twijfelen of de investering in een aanbesteding op-weegt tegen de opbrengsten ervan. We hebben samen met onze opdrachtgevers belang bij het beste resultaat. Indien u twijfelt of de investering opweegt tegen de opbrengsten kijken we graag met u mee hoe het mogelijk is om een aanbesteding voor u uit te voeren waarbij onze beloning (mede) afhankelijk is van het resultaat van de aanbesteding.