Trainingen

EducationMet enige regelmaat organiseren we trainingen die u helpen om inzicht in het aanbestedingsproces te verschaffen.

“Masterclass”
De “Masterclass” geeft u inzicht in het hele aanbestedingsproces. We zorgen dat u uw bestek op orde kunt brengen; dat voor u de materie wordt uiteengezet en dat u inzicht krijgt in de verschillende weegmethodieken en de hieraan gekoppelde eisen en wensen. Tevens reiken we u middelen aan voor contractmonitoring en evaluatie van de ingekochte zaken en/of diensten. Uiteindelijk dient de dienstverlener uw beleidsdoelstelling te realiseren.

“Toetsing Bestek”
De training “Toetsing Bestek” is een verdieping op een gedeelte van het proces dat speciaal voor beleidsmedewerkers van belang kan zijn die hun beleidsvisie vertaald willen zien in een bestek. De training is ontdaan van de procedurele kant. We geven voldoende voorbeelden die u kunnen helpen een beeld te vormen hoe u een bestek kunt opbouwen in deze nieuwe materie. Indien gewenst kunt u van te voren uw voorbeeldbestek op sturen zodat uw bestek tijdens de training aan de orde kan komen.