Inventarisatie

magnifying glass

Voor iedere aanbesteding is een goed bestek vereist. Het maken van een goed bestek is een ambacht dat pas door jarenlange ervaring tot stand gebracht kan worden. Een bestek dat is gebruikt door de ene inkopende organisatie leent zich vrijwel nooit zonder aanpassing en toelichting voor een andere inkopende organisatie. Waarom aanbestedende diensten ervoor kiezen om ons in te huren is dezelfde reden waarom wij voor dit vakgebied hebben gekozen: het is een specialisme.

Het vakgebied omvat meerdere invalshoeken/disciplines die verenigd moeten worden. Het gaat om kennis van de inkopende organisatie, om kennis over het beleidsonderdeel van de in te kopen zaken, om kennis over de juridische haken en ogen binnen Europese aanbestedingsregelgeving waar rekening mee gehouden moet worden en het gaat om kennis van de markt. Deze vier elementen spelen op elkaar in.

Kennis over de inkopende organisatie
Wij hebben ervaring binnen aanbestedingsplichtige organisaties waarbij wij rekening houden met de manier van besluitvorming en de soms tegengestelde belangen. Dit geldt in het bijzonder indien verschillende organisaties besluiten samen een aanbesteding uit te voeren.

Kennis over het in te kopen beleidsonderdeel
Het gaat om kennis over de afdelingsprocessen en het wettelijke kader waarbinnen gehandeld wordt. Maar ook over de gevolgen van een wetswijziging die binnen een beleidsgebied tot accentverschuiving kunnen leiden.

Kennis over juridische zaken
Inmiddels is het aanbestedingsrecht uitgegroeid tot een volwassen vakgebied waar de wijzigingen en de jurisprudentie in hoog tempo het werkveld aanpassen. Hoe voorkom je zo goed mogelijk juridische procedures en hoe vertaal je de veranderingen in het bestek?

Kennis over de markt van inschrijvers
De inschrijvers passen zich aan de nieuwe omgeving aan en hebben nieuwe manieren gevonden om beter aan te bieden. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en luisteren naar de mogelijkheden die inschrijvers de aanbestedende diensten kunnen bieden.